کلید واژه: "احترام"

ضرورت تربیت دینی فرزندان

  ضرورت تربیت دینی مهم ترین وظیفه والدین در امر تربیت فرزند این است که او را در محیط خانواده، در سه بعد شناخت، ایمان و عمل به هنجارها پرورش دهند. شاید کمتر کسی درباره لزوم تربیت دینی شک کند؛ زیرا با اندکی تفکر، روشن می‌شود که سعادت انسان در گرو… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز