کلید واژه: "ضرورت تربیت دینی"

ضرورت تربیت دینی فرزندان

  ضرورت تربیت دینی مهم ترین وظیفه والدین در امر تربیت فرزند این است که او را در محیط خانواده، در سه بعد شناخت، ایمان و عمل به هنجارها پرورش دهند. شاید کمتر کسی درباره لزوم تربیت دینی شک کند؛ زیرا با اندکی تفکر، روشن می‌شود که سعادت انسان در گرو… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز