کلید واژه: "آسیب شناسی"

ضعف دانش و بینش عمومی در عزاداری

ضعف دانش و بینش عمومی فقدان یا نقصان دانش و اندیشه در جامعه، زمینه ساز هر گونه انحراف و تحریفی است. در این زمینه، میزان و سطح سواد عمومی جامعه، عامل مهمی است. در این میان تعداد باسوادان جامعه، سطح سواد اقشار و گروه‌های سنی تأثیرگذار چون جوانان، میانگین… بیشتر »

تبدیل شدن عزاداری به عادت

تبدیل شدن عزاداری به عادت این مقوله، از آسیب‌های کلی مربوط به آداب دینی است. منظور از عادت نیز، آن چیزی است که بار اندیشه ای، برهانی و معنایی خود را به تدریج از دست داده و به هنجارهای تکراری تبدیل شده است. یکی از دلایل مهمی که فرهنگ عزاداری به طور کامل… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز