کلید واژه: "امام جواد(ع)"

توسل به امام جواد علیه السلام

توسل به امام جواد علیه السلام خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان سفارش کرده است که برای تقرّب به او از وسایل و اسباب بهره جویند: «و ابتغوا الیه الوسیله. » [1] این وسائل گاه انجام دادن واجبات و مستحبات است و گاه توسل به انبیا و اولیا چه بسیار شنیده ایم… بیشتر »

موعظه ای جامع از امام جواد(ع)

موعظه اي جامع «توسد الصبر و أعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوي و اعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. »:  صبر را بالش كن، و فقر را در آغوش گير، و شهوات را ترك كن، و با هواي نفس مخالفت كن و بدان كه از ديد خدا پنهان نيستي، پس بنگر كه… بیشتر »

اسباب رضوان خدا و رضایت آدمی

اسباب رضوان خدا و رضايت آدمي «ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله تعالي: كثرة الاستغفار، ولين الجانب، و كثرة الصدقة و ثلاث من كن فيه لم يندم: ترك العجلة و المشورة و التوكل علي الله عند العزم. »:  سه چيز است كه رضوان خداوند متعال را به بنده مي‌رساند:… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز