کلید واژه: "صبر"

موعظه ای جامع از امام جواد(ع)

موعظه اي جامع «توسد الصبر و أعتنق الفقر و ارفض الشهوات و خالف الهوي و اعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. »:  صبر را بالش كن، و فقر را در آغوش گير، و شهوات را ترك كن، و با هواي نفس مخالفت كن و بدان كه از ديد خدا پنهان نيستي، پس بنگر كه… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز