کلید واژه: "گام دوم انقلاب،اخلاق"

اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب ​توجه به اخلاق و معنویت می تواند سکوی جهش یک جامعه به سمت توسعه و پیشرفت باشد و زمینه هایی همچون عقلانیت،خلاقیت،پویایی،تعلیم پذیری، مشارکت پذیری و ریسک پذیری را در افراد جامعه ایجاد کند. یکی از موضوع های مؤثر و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز