کلید واژه: "ریزش مو،درمان طبیعی،طب سنتی،روغن کفری"

درمان طبیعی ریزش مو

درمان طبیعی ریزش مو
  ريزش موي سر: ۱- ضماد مخلوطي از «كندر» و روغن، از ريزش مو جلوگيري مي‌كند. ۲- «تره تيزك»، «تخم پيازچه» و «آب ليمو» مفيد مي‌باشند. ۳- ضماد مخلوطي از «روغن گل سرخ» و «كندر» از ريزش مو جلوگيري مي‌كند. ۴- جوشانده «سنا» مخلوط با «سركه» مفيد است. ۵- يك نوع از… بیشتر »

درمان طبیعی ریزش مو

  ريزش موي سر: ۱- ضماد مخلوطي از «كندر» و روغن، از ريزش مو جلوگيري مي‌كند. ۲- «تره تيزك»، «تخم پيازچه» و «آب ليمو» مفيد مي‌باشند. ۳- ضماد مخلوطي از «روغن گل سرخ» و «كندر» از ريزش مو جلوگيري مي‌كند. ۴- جوشانده «سنا» مخلوط با «سركه» مفيد است. ۵- يك نوع از… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز