کلید واژه: "شعر"

چقدر چله نشینی

چقدر چلّه نشینی؟… چهل… چهل… تا چند؟ چقدر جمعه گذشت و نیامدی، سوگند - به دانه دانه ی تسبیح مادرم، موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف! که بی تو هیچ نیامد به دیدنم لبخند که روزها همه مثل هم اند - سرد و سیاه - غروب‌ها و سحرهاش خسته‌ام کردند… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز