کلید واژه: "مقابله"

دقت و اعتراض مردم به تحریف فرهنگ عاشورا

دقت و اعتراض مردم به تحریف شاید گفته شود که مردم چگونه می‌توانند به چیزی که از آن آگاهی ندارند، اعتراض کنند؟ این موضوع تا حدودی درست است و راه درمان آن نیز، همان ارتقای سطح دانش عمومی و تاریخی مردم است. البته مسأله در این جا دو بعد می‌یابد: نخست آن که… بیشتر »

آموزش روشمند مبلغان و مداحان

 آموزش روش مند مبلغان و مداحان امروزه، دانش، گستره پهناوری پیدا کرده است و بر شاخه‌ها و شعبه‌های آن افزوده شده است. همین مسأله، موجب شده که ورود به حیطه علوم، تخصص و مهارت بیش تری بطلبد. مداحی و تبلیغ نیز، از زمره دانش‌هایی است که بر خلاف بینش… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز