کلید واژه: "آموزش هدفمند"

آموزش روشمند مبلغان و مداحان

 آموزش روش مند مبلغان و مداحان امروزه، دانش، گستره پهناوری پیدا کرده است و بر شاخه‌ها و شعبه‌های آن افزوده شده است. همین مسأله، موجب شده که ورود به حیطه علوم، تخصص و مهارت بیش تری بطلبد. مداحی و تبلیغ نیز، از زمره دانش‌هایی است که بر خلاف بینش… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز