کلید واژه: "دلنوشته-امام زمان(عج)"

دل نوشته برای امام زمان(عج)

دل نوشته ظهور امام زمان(عج)

  خدایا یه روز دیگه اومد ……اونم نه مثل هر روز باز جمعه است و دلم بیقرار صاحب این روز خدایا دلم طاقت نداره…..بی قرارم……نمیشه قراری به این دلهای بیقرار بدی؟ تو که می دونی انتظار سخته….پس چرا مارو به انتظارکشیدن تنبیه… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز