کلید واژه: "مذهبی-قیامت-رابطه فامیلی-سوره مومنون آیه101"

آیا اقوام در قیامت همچنان رابطه فامیلی دارند

​ آیا اقوام در قیامت همچنان رابطه فامیلی دارند: باتوجه به آیه زیر روابط فامیلی در قیامت از بین میرود: فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَآءَلُونَ (مومنون آیه 101) چون‌ قيامت‌ بر پا گردد، بين‌ مردم‌ روابط‌… بیشتر »

آیا اقوام در قیامت همچنان رابطه فامیلی دارند

​ آیا اقوام در قیامت همچنان رابطه فامیلی دارند: باتوجه به آیه زیر روابط فامیلی در قیامت از بین میرود: فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لَا يَتَسَآءَلُونَ (مومنون آیه 101) چون‌ قيامت‌ بر پا گردد، بين‌ مردم‌ روابط‌… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز