کلید واژه: "اعترافات مسیحیان"

اعترافات مسیحیان به تحریف عهد جدید

اعترافات مسيحيان اعترافات مسيحيان يكي از اعترافات كنندگان به تحريف عهد جديد (كلنل اينكرسال) آمريكائي است، كه تحت عنوان (چه كسي عهد جديد را نوشت؟ ) مي‌نويسد: علماي نصاري تصديق دارند كه اگر اناجيل (چهارگانه) متي، مارك، لوقا، و يوحنا را نوشته اند بايد به… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز