کلید واژه: "ماه شعبان-روزه سه روز آخر-مناجات شعبانیه"

روزهای پایانی ماه شعبان

​ ماه شعبان با همه فضایل و برکاتش دارد با ما وداع می کند، نمی دانم شما چقدر از برکات این ماه استفاده کرده اید چقدر اعمالش را انجام دادید، چندتا صلوات فرستاده اید؟ چندتا دوشنبه و پنج شنبه اش را روزه گرفته اید؟ در هر حال ماه عزیز خدا شعبان المعظم دارد می… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز