کلید واژه: "گام دوم انقلاب،علم و پژوهش،پیشرفت جامعه"

علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقلاب

​ علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب،جوانان،دانشگاهها، دانشگاهیان، مراکز پژوهش و پژوهشگران را به صورت گرم، قاطع و جدی درباره توجه به علم و پژوهش تذکر، هشدار و فراخوان داده است. تذکر و یاد آوری از این جهت که… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز