کلید واژه: "نظافت"

استحباب آرایش و زینت برای همسر

استحباب آرایش و زینت برای همسر در اسلام، به طور کلی نسبت به مسأله نظافت سفارش زیادی شده است. و اساسا رهبران دین ما نظافت را مقتضای دیانت دانسته اند. در مورد زن و شوهر نیز سفارش شده است که آنان خود را برای یکدیگر بیارایند و تنظیف کنند تا مرد به زن‌های… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز