کلید واژه: "اعتقاد"

اضطرابها را درهم شکنیم؟

اضطرابها را در هم شکنیم؟ اولین تحول، تحصیل اطمینان و آرامش روان و قلب است. آرامش قلب و نجات از اضطراب و تزلزل، در ایمان و اعتقاد به مبدا آفریدگار است. «الا بذکر الله تطمئن القلوب» (1) دلها با یاد خدا آرامش می‌یابد. بشر در مواقع خطیر و آنجایی که نگرانی و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز