کلید واژه: "اربعین"

واژة اربعین در قرآن و معنای آن

 واژة اربعین در قرآن و معنای آن واژه اربعین به معنای چهل از بین اعداد از اهمیّت خاصی بر خوردار و اسراری در آن نهفته است. این واژه در چهار آیه قرآن کریم آمده است، که عبارتند از: ۱ {وَ إِذْ واعَدْنا مُوسی أَرْبَعینَ لَیْلَةً} [۱] «و (به یاد آرید)… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز