کلید واژه: "نکات اخلاقی"

نظم و حسابرسى در امور در نهج البلاغه

نظم و حسابرسى در امور بى گمان نظم در كارها و برنامه ريزى دقيق مبتنى بر زمان بندى حساب شده، براى رسيدگى و انجام امور، سودمندى هاى فراوانى دارد كه به پيشرفت فرد و اجتماع مدد مى رساند. نظم، از هدر رفتن وقت و از بين رفتن نيروها و امكانات آدمى جلوگيرى مى… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز