کلید واژه: "صدقه"

صدقه مرگ را به تاخیر می اندازد

صدقه مرگ را به تاءخیر می‌اندازد از ( (آقای سید محمد رضوی) ) [۱] شنیدم که فرمودند زمانی که مرض سختی عارض دائی بزرگوارشان مرحوم آقای میرزا ابراهیم محلاتی شد، به طوری که اطبا از معالجه ایشان اظهار یاءس کردند، امر فرمودند که مرضشان را به عالم ربانی مرحوم (… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز