کلید واژه: "ام وهب بن عبدالله"

ام وهب بن عبدالله در کربلا

ام وهب بن عبدالله يكي از زنان فداكار مادر وهب پسر عبدالله است كه در كربلا به فرزندش گفت: برخيز اي پسرم! فرزند دختر رسول ِ خدا را ياري كن. گفت به چشم مادر! كوتاهي نمي كنم، حمله كرد و جمعي از لشكر را كشت و نزد مادر و همسر خود برگشت. برابر آن‌ها ايستاد… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز