کلید واژه: "دیگرخواهی"

تربیت عاطفی کودکان

تربیت عاطفی کودکان از هدف‌های اساسی در تربیت کودکان، پرورش عاطفی آنهاست. منظور از عاطفه در این بحث، استعداد و گرایش درونی و پشتوانه نوع دوستی در انسان است. بر پایه این استعداد فطری، انسان با مهر و محبت به هم نوع خود، با او انس و الفت قلبی می‌یابد.… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز