کلید واژه: "خارزار خشم"

چشم پوشی از خطاهای همسر

 چشم پوشی از خطاها بیشترین سفارش اسلام در مورد مسائل خانوادگی، گذشت و چشم پوشی زن و شوهر از لغزش ها، کج خلقی‌ها و اشتباه‌های یکدیگر است؛ زیرا زن و شوهر همانند دیگر انسان ها، روحیات و طرز تفکری دوگانه دارند. آنهایی که مدعی اند در همه موارد مانند هم… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز