کلید واژه: "دعای شب آخر ماه شعبان-شب اول ماه رمضان"

دعای شب آخر ماه شعبان وشب اول ماه رمضان

​ شيخ طوسي از حارث بنمغيره نضري روايت كرده است كه امام صادق (عليهالسلام) در شب آخر ماهشعبان، و شب اوّل ماهرمضان چنين مي خواند: و شيخ از حارث بن مغيرهنضري روايت كرده كهحضرت صادق(عليه السلام)مي خواند در شب آخرشعبان و شب اول ماهرمضان: اللَّهُمَّ إِنَّ… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز