کلید واژه: "غیرت مرد"

غیرت مرد و غیرت زن 

غیرت مرد و غیرت زن غیرت و مردانگی، به معنای عام، دفاع از حریم دین خدا و حرمت اولیا و پیامبران و بندگان اوست و به معنای خاص آن، دفاع از حریم خانواده خود و خویشان و آشنایان از مؤمنین می‌باشد. غیرت، نشانه ایمان و صلاح مؤمن است و آدم بی غیرت منکوس القلب… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز