کلید واژه: "خدمت وسایل روز"

خدمت وسائل روز به نهضت امام حسین(ع)

خدمت وسايل روز سابقا وسائل تمدن منحصر به مدرسه‌هاي ديني و منبرها و كتابها بود كه شيوه ديني داشتند و اجتماع هم در سايه اينها تعليمات روح بخش مذهبي خود را مي‌آموخت. اما امروزه مدرسه‌هاي جديد، راديو، تلويزيون، سينما، جرايد، مجلات و انجمنهاي ديگر اضافه شده… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز