کلید واژه: "وظایف شیعیان"

وظایف شیعیان نسبت به عاشورا

وظايف شيعيان امت اسلامي نسبت به عاشورا مديون است و اداي دين، مسؤوليت‌هايي را ايجاب مي‌كند. گذشتگان از شيعيان و علويان در عصر و زمان خود مسؤوليت‌هايي داشتند كه آن را انجام دادند و اينك زمان و فرصتي ديگر و مسؤوليتي ديگر براي حاضران است كه براي گراميداشت… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز