کلید واژه: "همسر داری"

پاداش کمک به همسر در اصلاح زندگی و خانواده

پاداش کمک به همسر در اصلاح زندگی و خانواده  علامه مجلسی، در کتاب بحار، از کتاب جامع الأخبار، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نموده که فرمود: «روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه ما آمد و چون دید فاطمه علیهاالسلام کنار دیگ غذا نشسته و من مشغول… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز