کلید واژه: "ارتباط کودک با خدا"

ارتباط کودک با خدا

 ارتباط کودک با خدا از شگفتی‌های دنیای کودکان، دعاهایی است که در آن درخواست‌های تحقق ناپذیر به چشم می‌خورد. آنها بر اساس آموخته‌های خود، از خدا توقع دارند و اصرار می‌کنند که خواسته شان برآورده شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان از حدود سه سالگی،… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز