کلید واژه: "یادگارها"

یادگار و نشانه های حسین(ع)

  يادگار و نشانه‌هاي حسين (ع) نهضت امام حسين (ع) مربوط به زمان مخصوصي نبود تا در زمان‌هاي بعد فراموش شود بلكه يك نبرد حق بر باطل، عدالت بر ظلم، انسانيّت بر وحشي گري و هدايت بر گمراهي بود، از اين رو تا دنيا برقرار است حسين و جهادش فراموش نشدني است و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز