کلید واژه: "وجه تسمیه عاشورا"

وجه تسمیه عاشورا

وجه تسميه عاشورا در كتاب‌هاي لغت چنين آمده است: عاشورا با (الف مقصوره) و عاشوراء با (الف ممدوده) را روز دهم و بعضي روز نهم دانسته اند. زهري گفته است: جز در چند مورد، اسمي كه بر وزن فاعولاء باشد شنيده نشد. از ابن بزرج نقل شده: «ضاروراء» به معناي «ضرّا»… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز