کلید واژه: "عنایت خدا"

ثواب مؤذن در روايات

ثواب مؤذن در روايات يكى از كارهاى بسيار با ارزش در اسلام اعلان وقت نماز و مناجات با خدا در صبح و شام و حتى در ابتداى ظهر است بطورى كه مؤ منين وقت شناس يا خود مبادرت به اذان نمايند و يا با شنيدن آن، اذان مؤ ذن را حكايت كنند. استاد ما (حضرت آيت الله شيخ… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز