کلید واژه: "دعا های قرآنی-دفع مزاحم"

دعای رفع مزاحم

​ بیرون کردن شخص از منزل که از وجودش ناراحتین جهت بیرون کردن شخصی که وارد خانه شما میشه و از وجودش ناراحتیتن یا حضورش باعث دردسره وشما نمیتونین علنا حرفی بزنین آیات ذیل رو بطور آهسته تلاوت کنین به نیت اخراج شخص مورد نظر شماو بطرف فوت کنین تا از جاش بلند… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز