کلید واژه: "انتخاب همسرشایسته"

انتخاب همسر شایسته

انتخاب همسر شایسته انتخاب همسر مسأله بزرگ و حساس زندگی است و هرگز انسان عاقل، سرنوشت یک عمر دیانت و اسرار و آسایش زندگی و… خود را به دست کسی که از دیانت و اخلاق و عادات و کمالات او آگاهی ندارد نمی دهد. و بیش از همه چیز در انتخاب شریک زندگی اش دقت… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز