کلید واژه: "داستان حضرت ابراهیم-هجرت ابراهیم-دفاع از حق"

هجرت ابراهیم و دفاع از حقش

در مدّتي كه ابراهيم در سرزمين بابل بود، جمعي، از جمله حضرت لوط - عليه السلام - و ساره به او ايمان آوردند، او با «ساره» ازدواج كرد، از طرف پدر ساره، زمين‌هاي مزروعي و گوسفندهاي بسيار، به ساره رسيده بود، ابراهيم - عليه السلام - مدتي در ضمن دعوت مردم به… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز