کلید واژه: "تطابق کردار و گفتار"

تطابق کردار و رفتار اهل منبر

تطابق كردار و گفتار حاملان پرچم رسالت آسماني بايد خود پايبند گفته‌ها و الگويي از موعظه خويش باشند. اين حقيقي است كه مردم همواره از واعظان انتظار دارند، خود پايبند گفته هايشان باشند و آنچه را مي‌گويند، به كار بندند و از آنچه باز مي‌دارند، باز ايستند [1].… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز