کلید واژه: "گریستن و گریاندن"

گریستن و گریاندن در مصیبت سیدالشهداء

گريستن و گريانيدن اشك و ندبه مثبت در مصيبت سيدالشهداء و [۱] برادران و يارانش شيوه ديگري است كه كارايي بسزايي در جاودانگي نهضت حسيني داشته و مورد تأكيد عترت طاهره بوده است. آن بزرگواران در سوگ امام شهيدان و اصحابش هم خود اشك ريخته و گريه مي‌كردند [۲] و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز