کلید واژه: "نکاتی-حفظ محیط زیست-روزطبیعت-"

نکاتی برای حفظ محیط زیست در روز طبیعت

  امید است با رعایت نکات فوق ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای کشورمان ، آسیبی به محیط زیست وارد نشود : - آلودگی محیط زیست ، گسترش شهر ها و جاده ها زندگی و بقای حیوانات و موجودات زنده را با مخاطرات جدی مواجه کرده است . گیاهان و حیوانات نیز مانند ما حق زندگی… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز