کلید واژه: "منبع های روز-روز وقف-وقف در آیات قرآن"

وقف در آیات قرآن کریم

​ وقف در آيات قرآن کريم در قرآن آيه اي که بر وقف و احکام آن صريحا دلالت کند، وجود ندارد. ولي دانشمندان مسلمان و مفسران قرآن کريم از کليت برخي مفاهيم اخلاقي که در قرآن ذکر شده است، چنين دريافته اند که وقف مورد تاييد قرآن کريم است. چرا که اعمال خير و صالح… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز