کلید واژه: "فرسودگی غدد"

غذا را نیکو بجو...

غذا را نیکو بجو «دهان، گمرک خانه معده شماست؛ و در این جا است که مامورین گارد سر حدی هر غذائی را تفتیش می‌کنند، اخلال گران را توقیف می‌کنند و به زندان می‌فرستند، و واردین را راهنمایی می‌نمایند. برای آنکه از خوردن غذا بیشتر لذت ببرند، تا می‌توانید لقمه را… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز