کلید واژه: "عید نوروز-بهترین هدیه-موعظه- امام علی(ع)"

ارزشمندترین هدیه

ارزشمندترین هدیه نگاه مادی و ظاهربین، هدایا را به تناسب کیفیت و کمیت ظاهری اش ارزش می‌نهد، و آن را محدود به مادیات می‌بیند، ولی هدیه می‌تواند فراتر از اشیای مادی باشد. در هدایای معنوی، لذّت و اثری است که در هدایای مادی یافت نخواهد شد. به راستی، بهترین و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز