کلید واژه: "تهوع"

خواص انار از نظر پیشوایان دین و علم

انار انار بخورید، زیرا انار برای آدم گرسنه غذایی کافی و برای آدم سیر میوه ای است گوارا. امام صادق (ع): یکصد و بیست نوع (اشاره به گوناگونی و زیاد بودن انواع) میوه هست که سرور و بهترین آن‌ها انار است. امام صادق (ع): میوه ای در روی زمین محبوبتر از انار نزد… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز