کلید واژه: "بشریت"

نهج البلاغه مرهمي بر دردهاي جانكاه بشريت

نهج البلاغه مرهمي بر دردهاي جانكاه بشريت كدام كتاب را پيدا مي‌كنيد كه اينگونه براي انسانهاي محروم فرياد بر آورده باشد؟ فريادي آميخته با آگاه سازي توده‌ها و حركت دادن آنها به سوي هدف. في المثل: هنگامي كه در فرمان مالك اشتر سخن از قشرهاي جامعه مي‌گويد، و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز