کلید واژه: "اعمال-روز اول-رجب-غسل-نماز-روزه"

اعمال روز اول رجب

اول :روزه گرفتن روايت شده كه حضرت نوح عليه السلام در اين روز به كشتي سوار شد و امر فرمود كساني را كه با او بودند روزه بدارند هر كه اين روز را روزه بدارد آتش جهنم يك سال راه از او دور شود. دوم :غسل كند سوم :زيارت امام حسين (عليه السلام) كند شيخ روايت… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز