کلید واژه: "اطمینان فطری"

اطمينان فطرى به قبول دعا

اطمينان فطرى به قبول دعا «اَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ…؟ » «يا آن كه درمانده را وقتى كه بخواندش اجابت كند و محنت از او بردارد و شما را جانشينان اين سرزمين كند…؟ » (۶۲ / نمل) چطور ممكن است نفس آدمى با توجه… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز