کلید واژه: "ام البنین(ع)-صفات ام البنین(ع)-علم و دانایی"

علم ودانايي‌ ام البنين عليها السلام 

علم ودانايي‌ ام البنين عليها السلام  از ويژگيهاي مهم زندگي انسانهاي برجسته، علم و دانش آنان است كه بسان نوري درخشان جداكننده حق از باطل است و سرچشمه جوشان اين نعمت الهي علمي است كه از خداوند متعال، معلم اول، آموخته و مي‌آموزند. زندگاني‌ام البنين… بیشتر »