موضوع: "گام دوم انقلاب"

اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب

​توجه به اخلاق و معنویت می تواند سکوی جهش یک جامعه به سمت توسعه و پیشرفت باشد و زمینه هایی همچون عقلانیت،خلاقیت،پویایی،تعلیم پذیری، مشارکت پذیری و ریسک پذیری را در افراد جامعه ایجاد کند. یکی از موضوع های مؤثر و مهم در پیشرفت و تعالی جامعه ، اخلاق و معنویت است پس مسلماً توسعه منهای اخلاق و معنویت نه تنها مفید نیست بلکه مضر است.

اساساً توسعه دینی، معنوی و ارزشی توسعه ایده آل ماست که توسعه ای هماهنگ با نظام آفرینش و نظام ساختار وجودی انسان است. در این بیانیه رهبر به مسئولیت دستگاههای حکومتی برای ترویج اخلاق و معنویت تاکید داشته اند. دستگاههای حکومتی باید ابزارهای گسترش اخلاق و معنویت در جامعه را فراهم آورند. به این صورت که با کانون های ضد معنویت که مردم را از اخلاق و معنویت دور می کنند، مبارزه کنند.همچنین زمینه را برای ترویج اخلاق و معنویت در رسانه های، دستگاه های آموزشی از جمله آموزش و پرورش،دانشگاه ها و… فراهم کنند.

البته تاکید رهبر درباره وظیفه مهم دستگاههای دولتی به معنای نفی وظایف اشخاص و نهادهای غیر حکومتی یست بلکه هر شخص با هر نقشی در جامعه در گسترش اخلاق و معنویت تاثیر دارد. پس مردم در ابتدا با اصلاح رفتار خود و آراسته شدن به اخلاق و معنویت و در مرحله بعد تربیت فرزندان آراسته به اخلاق نیکو می توانند این اصل را در جامعه گسترش دهند.

بنابراین با آراسته شدن جامعه به اخلاق و معنویت، توسعه فرهنگی در آن جامعه محقق خواهد شد، چرا که توسعه فرهنگی زمینه رشد و تعالی سایر توسعه ها از جمله توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… را فراهم می‌کند.

نویسنده:پریسا عسکری

علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقلاب

علم و پژوهش در بیانیه گام دوم انقلاب

رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب،جوانان،دانشگاهها، دانشگاهیان، مراکز پژوهش و پژوهشگران را به صورت گرم، قاطع و جدی درباره توجه به علم و پژوهش تذکر، هشدار و فراخوان داده است.

تذکر و یاد آوری از این جهت که علم و پژوهش یکی از شاخصه های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و… به شکلی به گسترش فعالیت های علمی پژوهشی بستگی دارد. هرآنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره های گوناگون تاریخ بررسی می‌کنیم، حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته اند.

هشدار رهبر معظم از این جهت است که توسعه سیاسی،فرهنگی،صنعتی کشور بدون توجه به گسترش علم و پژوهش در جامعه با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و هیچ کشوری قادر به شناسایی و حل مشکلات موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود.کشورهای پیشرفته صنعتی بخش قابل توجهی را به سرمایه گذاری در امور پژوهشی اختصاص داده‌اند.به گفته کارشناسان این رقم برای کشورهای صنعتی 5درصد است حال آنکه در ایران این رقم حدود نیم درصد است. عدم توجه به علم و پژوهش در عملیاتی کردن برنامه‌ها، موجب دوباره کاری، اتلاف وقت و بودجه می شود. پس در موضوع های مهم و با اهمیت نیاز به علم و پژوهش برای تصمیم گیری درباره اجرای آن بیشتر است.تا ریسک اجرای آن به حداقل برسد.

و فراخوان از این جهت که تمام افراد تحصیل کرده از جمله دانشگاهیان،طلاب و پژوهشگران باید نگاهی موشکافانه و کنجکاو به پدیده های پیرامون خود داشته باشند و نسبت به آنچه پیرامونشان می گذرد، حساس و ذهنی پویا و پرسشگر داشته باشند.تا بتوانند مسائل،نیازها و مشکلات موجود را شناسایی کنند و جهت توسعه،پیشرفت و تعالی جامعه بتوانند برنامه های راه گشایی را پی ریزی کنند.

نویسنده:پریسا عسکری

 
خبرگزاری کوثرنیوز