کلید واژه: "توسل به امام جواد"

توسل به امام جواد علیه السلام

توسل به امام جواد علیه السلام خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان سفارش کرده است که برای تقرّب به او از وسایل و اسباب بهره جویند: «و ابتغوا الیه الوسیله. » [1] این وسائل گاه انجام دادن واجبات و مستحبات است و گاه توسل به انبیا و اولیا چه بسیار شنیده ایم… بیشتر »